POLÍTICA DE PRIVADESA

Política de Privadesa (RGPD)

 
Responsable Tractament:

FINCA LA BAUMETA, S.L (LA BAUMETA) – B67581199, amb domicili a  C/ Bruc, 22, 3º.  08600 Berga. Telèfon 660909724 i mail: info@labaumeta.com

 

FINALITAT

 

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder fer efectiu el nostre servei , i realitzar la facturació del mateix.

 

LEGITIMACIÓ

 

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la prestació del servei entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la prestació del mateix o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

 

COMUNICACIONS  COMERCIALS

 

Així mateix, i en base al seu consentiment atorgat de manera afirmativa i expressa, ens permet poder enviar-li informació comercial sobre els nostres serveis i novetats a través de correu electrònic. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través del nostre correu electrònic info@labaumeta.com

 

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

 

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

 

DESTINATARIS

 

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat FINCA LA BAUMETA, S.L (LA BAUMETA) no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers.

 

DRETS

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

 

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.